Μετά

Πριν

Σάνη

Πρόκειται για πλήρως ανακατασκευασμένη διώροφη μονοκατοικία με κολυμβητική δεξαμενή. Η κατασκευή αφορά την επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών, την προσθήκη και επέκταση, και τέλος την ανακατασκευή της κατοικίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και σύγχρονη τεχνολογία και υλικά.
Share